Antreprenoriat urban inovativ

Anunț licitație ACHIZIȚIE “ECHIPAMENTE INFORMATICE” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, cod proiect: 106014

Nr. 7 / 29.01.2018

Titlu : ACHIZIȚIE „ECHIPAMENTE INFORMATICE”

Data publicării: 31.01.2018

Partener: Centrul de Calcul SA

Valoarea estimată : 23.320 lei fără TVA .

Obiectul licitației: ACHIZIȚIE „ECHIPAMENTE INFORMATICE” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

 Detalii: Condiții de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 19.02.2018 (inclusiv). Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi atașate anunțului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limită de primire a ofertelor: 21.02.2018, ora 16.00.

Documente ce se atașează:

  1. Anunț licitație nr.7
  2. Anunț achiziție directă nr.6
  3. Caiet de sarcini
  4. Formular de ofertă
  5. Anexă la Formularul de ofertă
  6. Draft de contract

Întocmit,

Asistent proiect

Ionel SCĂUNAŞU