CentroConces

Aplicație informatică concesiuni și închirieri

Aplicația software CENTROCONCES oferă instrumente complexe pentru gestionarea centralizată a contractelor ce generează creanțe cu termene fixe sau pe baza unei fișe index (de tip contor). Aplicația prezintă următoarele funcționalități:

 • evidența contractelor de concesiuni și închirieri
 • generarea ratelor și a redevențelor lunare conform contractelor în lei și alte valute dacă e cazul
 • generarea termenelor de plată
 • gestiunea contractelor în moneda națională sau în valutele EUR și USD oferind conversie automată în RON la cursul corespunzător din ziua operațiunii, calcularea automată a penalităților în cazul plăților în afara termenelor
 • evidenta incasarilor si calcularea automata a acestora, precum si a penalitatilor daca e cazul a contractelor in LEI, Euro sau USD
 • preluarea automata a cursului de schimb valutar stabilit de BNR la data platii
 • borderouri de incasari si depuneri periodice, registru de casa, registru partizi
 • generarea situatiei debitelor si incasarilor nominale la o anumita data
 • inchiderea si deschiderea unui an fiscal
 • listarea contractelor in curs sau reziliate
 • listarea dispozitiilor de plata
 • emiterea automata a chitantei, descarcarea chitantelor manuale sau ordine de plata
 • posibilitate generare borderouri de reglare pe ramasita sau curent precum si pe
 • penalitati precedente sau instituite in cursul anului
 • evidenta date titular contract (nume, prenume, cnp, adresa).