CentroMec

CENTROMEC (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) pentru şcoli şi licee – vine în sprijinul dumneavoastră pentru evidenţierea şi listarea directă pe formularele tip emise de MEC a diverselor certificate, diplome, adeverinţe şi foi matricole.

Adeverinţele / certificatele / diplomele / foile matricole ce pot fi listate cu ajutorul acestei aplicaţii sunt următoarele:

 • Adeverinţa de Competenţe Profesionale
 • Certificat de Absolvire
 • Certificat de Absolvire a Ciclului Inferior al Liceului
 • Certificat de Absolvire a Şcolii
 • Certificat de Calificare Profesională Nivel 1
 • Certificat de Competente Profesionale
 • Certificat de Absolvire a Şcolii de Arte şi Meserii
 • Certificat de Absolvire a Liceului
 • Diplomă de Bacalaureat
 • Foaie Matricolă clasa a XII-a
 • Foaie Matricolă Învăţământ Profesional şi Postliceal

În listă se pot adăuga oricând şi alte adeverinţe / certificate / diplome sau foi matricole în funcţie de necesităţile dumneavoastră.