Cursuri

Cursuri de perfecționare profesională

CENTRUL DE CALCUL are o experiență de peste trei decenii în organizarea cursurilor de formare și perfecționare profesională, cu peste 10.000 de absolvenți în această perioadă, dispunând de săli și laboratoare moderne, acreditate după normele europene, echipate pentru instruire asistată de calculator.

Echipa de instructori este formată din specialiști cu experiență, acreditați în sistemele ECDL și Legea 129/2000 privind instruirea adulților. Programele și tematicile de instruire sunt incluse într-o platformă soft care asistă procesul de instruire dezvoltând la cursanți sistemul de autoinstruire.

Oferta generală de cursuri:

 • Operator introducere, validare și prelucrare date (calificare)
 • Competențe informatice (inițiere)
 • Contabil (inițiere)
 • Programator ajutor (perfecționare)
 • Formator (perfecționare)
 • Manager de proiect (perfecționare)
 • Competențe antreprenoriale (specializare)
 • Asistent de gestiune (inițiere)
 • Lucrător în comerț
 • Comunicare în limba engleză
 • Comunicare în limba oficială
 • Competențe informatice (Excel)
 • Manager resurse umane (perfecționare)
 • Expert accesare fonduri structural și de coeziune europene (perfecționare)
 • Expert achiziții publice (perfecționare).