CentroFondLocativ

Această aplicație realizează informatizarea activităţii legate de evidenţa fondului locativ, chirii, facturare / încasare; calculul valorii locuinţelor începute înainte de 01.01.1977 şi recepţionate până la 31.12.1989, precum şi a locuinţelor începute după 01.01.1977 şi recepţionate până la 31.12.1989, conform Decretului-Lege nr. 61/1990, a Legii 85/1992 şi a Legii 76/1994, 93/1977, construite din fondurile statului în vederea vânzării către populaţie, evidenţa încasării ratelor pe proprietari pentru împrumuturi.