CentroCAD

Aplicaţie şi servicii informatice pentru gestionarea legilor fondului funciar – scanare, prelucrare date şi crearea bazelor de date computerizate pentru arhivarea electronică a tuturor documentelor legate de legile fondului funciar

Principalele functionalități ale aplicației:

  • posibilitatea realizării bazelor de date pe suport magnetic pe sistemele beneficiarului în vederea exploatării lucrărilor;
  • autentificare pe bază de parolă a utilizatorilor şi a operaţiunilor efectuate de către aceştia;
  • căutarea beneficiarilor din baza de date după diferite criterii;
  • vizualizarea informaţiilor culese pentru fiecare titular de cerere depusă, cu documentaţia aferentă (cerere punere în posesie, anexe, proces verbal de punere în posesie şi schiţele terenurilor aferente, hotărâri judecătoreşti etc.).