Certificări

CERTIFICAREA ISO 9001:2008 în domeniul IT (programe software, hardware, cursuri, consultanţă)

SC Centrul de Calcul SA a obţinut certificatul ISO 9001:2008 cu nr. 3510, în anul 2005, în urma auditării de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii.

Prin intermediul politicii sale de calitate, Centrul de Calcul îşi asumă angajamentul de a:

 • Satisface cerinţele clienţilor
 • Optimiza permanent nivelul calitativ al produselor şi serviciilor
 • Câstiga şi menţine încrederea clienţilor
 • Dezvolta sectorul de piaţă de desfacere ocupat
 • Asigură un mediu de lucru performant şi adecvat angajaţilor firmei

Standardul ISO 9001:2008 presupune o abordare din perspectiva proceselor care se desfăşoara în organizaţie. Procesele derulate în cadrul organizaţiei, prevăzute de normele ISO 9001:2008, confirmă existenţa unui sistem  matur de management al calităţii, şi sunt grupate în trei mari categorii, fiecare fiind documentat  în una sau mai multe proceduri ale sistemului calităţii:

  • Procese de pe lanţul cu valoare adaugată, aflate la interfaţa cu piaţa (marketing şi vânzări) şi cu clientul final (procese de inginerie ce conţin procesul de dezvoltare, implementarea produselor standard  şi subprocesele de suport tehnic);
  • Procese de management, care definesc activităţile de bază referitoare la management pe durata ciclului de viaţă a procesului: managementul resurselor, managementul proiectului, managementul contractelor/ofertelor şi managementul calităţii;
  • Procese suport, care sprijină execuţia proceselor de pe lanţul cu valoare adaugată, cum ar fi de exemplu procesul de achiziţie.

Fiecare proces este documentat în una sau mai multe proceduri ale sistemului calităţii.

Între cele mai importante beneficii aduse de implementarea standardului ISO 9001:2008 în cadrul firmei, amintim:

  • Implementarea unei structuri organizaționale mai bune, care implică divizii de proiectare
  • Standardizarea metodologiilor de lucru
  • Existența unor metodologii precise de ingineria pecificatiilor, analiză/proiectare, dezvoltare, testare etc.

CERTIFICAREA ISO 20000-1:2011 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR

SC Centrul de Calcul SA a obținut certificatul ISO/IEC 20000-1:2011 cu nr. 3 / 18.01.2018.

ISO/IEC 20000-1:2011 specifică cerințele pentru planificarea, stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, analiza, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al serviciului.
Cerințele se referă la proiectarea, tranziția, livrarea și îmbunătățirea serviciilor; îndeplinirea cerințelor asigură valoare atât pentru client cât și pentru furnizorul de servicii.

Avantajele certificării unui sistem de management al serviciilor:

– servicii care pot să satisfacă așteptările clienților;

– garantează că persoanele, procesele și tehnologiile interacționează constant și sunt coordonate către obiectivele stabilite;

– crește încrederea părților interesate și îmbunătățește imaginea societății.

CERTIFICAREA ISO/IEC 27001:2013 – SECURITATEA INFORMAȚIILOR

SC Centrul de Calcul SA a obținut certificatul ISO/IEC 27001:2013 cu nr. 255 / 18.01.2018.

Standardul are la bază următoarele principii care definesc securitatea informației: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației. Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung bazându-se pe implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor și resurselor organizațiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcțional și îndeplinește cerințele operaționale ale companiei, așteptările clienților și se conformează legislației în vigoare.

Avantajele certificării sistemului de management al securității informației:

– credibilitatea, integritatea și încrederea conferită clienților, angajatilor, partenerilor contractuali și proprietarilor că informațiile și sistemele informatice ale companiei sunt protejate;

– conferirea dovezii pentru autorități că sunt respectate legile și reglementarile în vigoare;

– asigurarea unui plan de continuitate al afacerii și de recuperare din dezastru, adecvat organizației;

– creșterea productivității prin reducerea riscurilor operaționale și o mai mare disponibilitate în exploatarea sistemelor informatice;

– diferențierea față de alți competitori în cadrul licitațiilor organizate în cadrul sectorului public sau la încheierea unor contracte comerciale, care implică accesul la informații sau chiar secrete de stat.