CentroVenit

Sistem informatic pentru evidența venitului minim garantat

Aplicaţia realizează informatizarea activităţii de gestiune a ajutoarelor sociale pentru venit minim garantat conform reglementărilor legale în domeniu (Legea 416), cuprinzând operaţii pentru:

  • gestiunea cererilor de ajutoare sociale si a declaraţiilor de venit
  • calculul automatizat al documentului „Fisa de calcul” precum şi listarea acestuia listarea de dispoziţii (cu preluare automata a datelor): de plata/acordare, respingere, suspendare, încetare listarea de înştiinţări pentru orice membru (cu preluare automata a datelor)
  • gestiunea adeverinţelor de şomaj
  • gestiunea orelor lucrate în folosul comunităţii
  • gestiunea sumelor acordate în fiecare luna
  • gestiunea cererilor suspendate
  • schimbarea titularilor
  • listarea de rapoarte finale de luna (cu preluare automata a datelor): raport privind dosarele de ajutor social, raport privind plăţile efectuate, listarea ştatului de plata lunar.