CertDigital RO-eFactura

Sistemul RO e-Factura, urmărește simplificarea și eficientizarea procesului de facturare între firme, reducerea birocrației, costurilor administrative și timpului necesar pentru întocmirea și gestionarea documentelor financiare. Acesta devine obligatoriu în România de la 1 ianuarie 2024.

Prin intermediul Aplicației de facturare electronică Certdigital RO-eFACTURA (https://certdigital.ro/ro-efactura/), companiile pot emite, trimite, primi, gestiona și stoca facturile în format electronic, conformându-se cerințelor legale și tehnice specifice. Aceasta facilitează schimbul rapid și sigur de informații financiare între entități, reducând erorile și riscurile asociate cu manipularea documentelor pe hârtie.