CentroAnexe

Program pentru centralizarea şi raportarea situaţiilor financiare în Administraţia Publică Centrală şi Locală

 Aplicaţia informatică CentroAnexe  se constituie o interfaţă între programele de gestiune economico-financiare  aflate în funcţiune la diferiţi beneficiari şi exportul automat al acestor situaţii centralizate în programul de dare de seama al Ministerului Finanţelor Publice. Aceasta este un instrument puternic ce poate genera o reducere semnificativă a timpul de lucru,  mai ales la instituţiile care au în subordine subunităţi.

Aplicaţia informatică CentroAnexe este un instrument util pentru crearea, centralizarea şi raportarea situaţiilor financiare în Administraţia Publică Centrală şi Locală. Datele  sunt introduse în anexe la nivelul subunităţilor, unde se verifică automat corelaţiile în cadrul formularelor, dar şi între formulare, urmând a fi centralizate la nivelul unităţii superioare.

Formatul anexelor este actualizat în permanenţă conform modificărilor legislative, fiecare instituţie având acelaşi format de anexe pentru a se putea efectua corect centralizarea.

Documentele gestionate prin intermediul aplicaţiei sunt:

Anexa 1 –  Bilanţ

Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial

Anexa 3 – Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 3)

Anexa 4 – Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 4)

Anexa 7 – Contul de execuţie al instituţiilor publice – Cheltuieli

Anexa 8 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) – Venituri

Anexa 9 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – Venituri

Anexa 10 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din  venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli

Anexa 11 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – Cheltuieli

Anexa 12 – Contul de execuţie a bugetului local – Venituri

Anexa 13 – Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli

Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinaţie specială

Anexa 15 – Contul de execuţie a bugetului creditelor externe

Anexa 16 – Contul de execuţie a bugetului creditelor interne

Anexa 17 – Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri

Anexa 18 – Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli

Anexa 19 – Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local – Venituri

Anexa 20 – Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local – Cheltuieli

Anexa 21 – Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale

Anexa 23 – Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate

Anexa 30 – Plăti restante

Anexa 33 – Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap

Anexa 34 – Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor

Anexa 35a – Situaţia activelor fixe amortizabile

Anexa 35b – Situaţia activelor fixe neamortizabile

Anexa 40b – Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală

Buget 11 – Bugetul general centralizat al unităţii administrative teritoriale

Buget 1101 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe

Buget 1102 – Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

Buget1103 – Bugetul centralizat al creditelor interne şi externe

Buget1104 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

Buget1105 – Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local

Buget 1106 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate