CentroTax

Pachet de programe Impozite şi Taxe Locale pentru persoane fizice şi juridice, care cuprinde:

  • Calculul impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili pe baza declaraţilor de impunere construcţii, terenuri, mijloace de transport.
  • Calculul bonificaţiilor şi a majorărilor de întârziere conform Legislaţiei.
  • Încasarea şi urmărirea debitelor – emiterea chitanţelor automat – preluarea chitanţelor manual
  • Generarea borderoului de debite şi scăderi, editare rapoarte: liste matricole pentru construcţii, terenuri, mijloace de transport, înştiinţări de plată, procese verbale, borderou de încasări zilnic / perioada pe tipuri de debit.
  • Operare şi editare registru de rol (matricol)
  • Încasare şi urmărire alte debite
  • Calculul rămăşiţelor şi plusurilor la sfârşit an şi preluare în anul următor

Aplicația stochează istoricul modificărilor în baza de date a unei creanțe precum și modul de calcul a fiecărei modificări pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Operatorul poate vizualiza toate modificările survenite asupra unei creanțe precum și detalierea modului de calcul.