CentroReg

Program pentru Registrul Agricol, actualizat cu noile prevederi legale în domeniu.

Programul pentru Registrul Agricol cuprinde toate datele din registrele agricole ale comunei privind proprietăţile şi modul de utilizare a acestora atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice.

Cu ajutorul acestei aplicaţii pentru Registrul Agricol se pot obţine situaţii privind: proprietatea unei persoane (un rol sau poziţie din registru), un indicator pentru o persoană, pentru mai multe persoane, pentru un sat, componenţa gospodăriilor, modul de utilizare a terenurilor, suprafaţa arabilă, cu pomi fructiferi, efectivul de animale, etc.

Se  obţin centralizatoare pe proprietari, pe sate şi comună pentru toţi indicatorii din registru. Se emit adeverinţele solicitate de persoanele cu rol în baza de date a registrului.

Toate informatiile existente in cadrul sistemului de gestiune a registrelor agricole sunt corelate cu informatiile si datele existente in sistemul de gestiune a taxelor si impozitelor locale, cum ar fi informatiile legate de persoane, adresele lor, terenurile, suprafetele, cladirile, si utilajele. Sistemul informatic permite gestiunea schitelor gospodariilor (parcele, cladiri, etc) prin intermediul unei platforme integrate de tip GIS. Schitele sunt expuse in diverse formate, cum ar fi WMS, WMTS, etc, si sunt afisate in cadrul aplicatiei printr-o componenta dedicata.

Toate schitele incarcate in sistem pot fi asociate si corelate cu restul componentelor existente (ex. unitati nedeclarate in registru in comparaţie cu taxele sau invers). Componenta de afisare permite selectarea schitelor care trebuie luate in considerare, permite schimbarea tipului de fundal (ex: ortofotoplan), si marirea sau micsorarea suprafetei afisate.

Sistemul informatic pune la dispozitie o componenta dedicata pentru generarea si listarea rapoartelor. Aceasta este impartita in mai multe categorii, in functie de tipul raportelor, cum ar fi: capitole, centralizatoare si adeverinte. Fiecare raport disponibil poate fi generat la o anumita data, si pe o anumita gospodarie (in functie de tip). De asemenea toate rapoartele generate pot fi exportate in fisiere de tip doc, xls, si pdf.

Toate informatiile introduse in cadrul sistemului de gestiune a registrelor agricole pot fi gasite cu usurinta folosind componentele dedicate de cautare disponibile. Pentru ambele tipuri cautarea poate fi facuta astfel incat toate campurile sa indeplineasca conditiile definite, sau oricare dintre campuri sa indeplineasca conditiile definite.

Prin intermediul aplicatiei pot fi facute raportari interne sau catre alte institutii (ex: APIA, INS, Directia Agricola,etc). Sistemul de gestiune a registrelor agricole prezinta utilizatorului o interfata bine definita, modulara, organizata, cu scopul de a avea acces rapid la date si de a fi usor de folosit.

Accesul in cadrul aplicatiei se face pe baza unei combinatii de nume de utilizator si parola, definita in cadrul componentei de securitate a sistemului informatic. Accesul se face in baza rolurilor si drepturilor asociate pe fiecare utilizator in parte.