CentroMSPC

Aplicație informatică ce asigură managementul activității de Investiții și Achiziții Publice – Contracte

În cadrul modulului Investitii sunt gestionate proiectele de investitii. Acestea sunt detaliate la nivel de obiectiv, cod cpv, executie bugetara si perioada si cuprind informatii despre stadiul fizic de realizare a unei investitii. In cadrul aceluiasi modul se pot introduce procedurile de achizitie (nomenclator proceduri pentru introducerea tipurilor de proceduri si achizitii publice pentru specificarea procedurilor la nivel de obiect contract). De asemenea, modulul  investitii al aplicatiei gestioneaza contractele de achizitii incheiate si prin componenta “Contracte ” furnizeaza informatii financiare referitoare la facturi si plati.

Aplicatia permite planificarea si urmarirea investitiilor respectiv a obiectivelor de investitii plecand de la stadiul de propunere proiect pana la finalizarea acestuia, precum si urmarirea procedurilor de achizitie necesare (de la momentul anuntului de participare si pana la incheierea contractului). In cadrul propunerii se pot introduce detalii generale despre valoarea estimata a proiectului, anul inceperii implementarii, stadiul fizic actual, impactul scontat precum si detaliera valorica la nivel de articole bugetare si coduri CPV Se pot atasa diverse documente specifice cu scopul evidentierii pe etape a evolutiei investititiei aprobate.

Aplicatia permite generarea programului anual al achizitiilor publice in functie de buget si rectificarile bugetare aprobate la o anumita data precum si de planificarea resurselor, asigurand versionarea programului anual al investitiilor. Practic in generarea programului de achizitii publice se tine cont de bugetul aprobat la data selectata.

Raportarea situatiilor necesare pentru buna desfasurare a procesului de urmarire a proiectelor de investitii si a achizitiilor publice se poate face in orice moment. Astfel, se pot consulta listele contractelor pentru a determina cat s-a contractat din valoarea unui proiect la un moment dat, cat s-a executat si a ramas de executat din valoarea unui contract, cat s-a facturat si a ramas de factuat dintr-un contract si cat s-a platit. Situatiile necesare sunt structurate sub forma de rapoarte concise si usor de urmarit evidentiand exact zonele importante in gestionarea investitiilor si achizitiilor.

Modulul de Investii permite stabilirea fazelor intermediare ale unui proiect cu termene si resurse alocate. Resurselor alocate proiectului se raporteaza la nivel de trimestru, cod CPV executie bugetara si obiectiv si se introduc in partea de detaliere a proiectului. Etapizarea fazelor proiectelor se concretizeaza prin incheierea de contracte.