CentroUrban

Aplicaţie care realizează informatizarea activităţii de gestiune a documentaţiei eliberate pentru activitatea de urbanism conform reglementarilor legale în domeniu, cuprinzând operaţii pentru:

– eliberarea de certificate de urbanism;

– eliberarea de autorizaţii de construire / desfiinţare;

– eliberarea de acorduri unice

Prin intermediul aplicatiei se asigura permanent evidenta nomenclaturii stradale (străzi, numere postale) si se permite integrarea cu RENNS (ANCPI), conform Legii 7/1996 republicata, art.5;

Sistemul informatic ofera posibilitatea esalonarii evidentei existente la evidenta oficiala din modulul de nomenclatura stadala. Componenta de rapoarte ofera posibilitatea de a genera liste si situatia comparative,precum si certificate nomenclatura stradala.

Sistemul informatic pune la dispozitie o componenta de rapoarte dedicata pentru generarea si listarea autorizatilor de urbanism, certificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructie/demolare, inclusiv avertizarea in caz de expirare a acestora, instiintari, somaţii.        

În cadrul modulului exista un submodul realizat pentru calcularea automata si exacta a valorii taxelor pentru CU si AC, in mod regularizat.

Sistemul informatic pune la dispozitie modulul realizat pentru generarea situatiilor de raportare intr-un mod eficient, pentru a putea permite urmarirea autorizatiilor expirate precum si a receptiilor efectuate, astfel evitandu-se posibilitatea unor anumite pierderi. Emiterea de diverse situatii si rapoarte (ex. INS,interne) a autorizatiilor de constructie/demolare si a certificatelor de urbanism pe o perioada definita de utilizator si exportul acestora in diferite formate.

Sistemul informatic permite gestionarea informatiilor referitoare la alinierea nomenclaturi oficiale cu cea reala din teritoriu  prin intermediul unei platforme integrate de tip MAP.

Aplicatia este prevazuta in scopul automatizarii sarcinilor uzuale,pentru a ridica calitatea sistemelor informatice. Platforma colaborativa permite interconectarea aplicatiilor de taxe si impozite, registrul agricol, urbanism, registratura,managementul documentelor si asistenta sociala prin citirea informatiilor, din toate modulele,  despre o persoana din modulul de registrul de rol unic, prin vizualizarea din celelalte module a creantelor unui contribuabil declarate in modulul de registrul agricol, prin vizualizarea documentelor de intrare/iesire precum si circuitul acestora aferente unui contribuabil in registratura din toate modulele, prin vizualizarea din toate modulele a autorizatiilor de constructie/demolare, certificare de urbanism din modulul de urmanism, prin vizualizarea din toate modulele a contribuabililor beneficiari de asistenta sociala si a tipurilor de ajutor acordate.

Cu ajutorul platformei se pot vizualiza rapid informatii, precum si starea defapt a unui contribuabil cum ar fi : insolvabilitate, insolventa, faliment, situatia dosarelor de executare,documentele eliberate pentru contribuabil, precum si solicitarile contribuabilului. Informatiile privind persoanele fizice (date despre cartea de indentitate, certificat de deces, locul de munca, starea civila, ocupatie, studii, cont bancar, reprezentanti, coduri CAEN, etc.) sunt gestionate cu ajutorul modulului de Registru rol Unic care pune la dispozitie aceste informatii catre toate aplicatiile.