Proiect STEP-PRACTINOV – ID 131611

PROIECT DERULAT PRIN FONDURI EUROPENE PENTRU: “Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)”, POCU/633/6/14/131611 în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Județean Gorj.

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 250 de elevi din învățământul preuniversitar din județul Gorj prin derularea de activitați de învățare aferente stagiilor de practica pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de munca și stimularea participării la programe de învațare la locul de muncă al elevilor din învațamântul tehnic si profesional, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv si din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, pe o perioada de 23 de luni.

Proiectul propune o abordare integrată prin corelarea instrumentelor și măsurilor personalizate pentru elevii din judetul Gorj, precum informare, consiliere si orientare profesională pentru o participare activă pe piața muncii pe termen lung.

ANUNȚURI

Comunicat de lansare proiect STEP-PRACTINOV – ID 131611 – 20.08.2020