CentroSal

Aplicație de Salarizare – Resurse Umane

Aplicația permite calculul salarial utilizând scheme complexe de calcul (promovări temporare / în cursul perioadei de  calcul, calculul particularizat al reţinerilor salariale (Popriri, Pensii Alimentare, Pensii Facultative).  Pe această machetă se adaugă sporurile fiecărui salariat prevăzute în contractul de muncă. Se pot evidenția separat cele incluse în salariu de bază față de cele înafara salariului de bază. Pe coloana „spor” se aduce denumirea sporului din nomenclatorul cu sporuri care se definește de la început.

Programul informatic pentru salarizare şi resurse umane CENTROSAL asigură următoarele facilităţi:

▪ gestionarea datelor personale, evidenţa personalului şi istoricul specializărilor angajaţilor

▪ calculul salariului după formule de calcul gestionate de utilizator

▪ calculul concediilor medicale şi a concediilor de odihnă

▪ editarea fluturaşilor

▪ completarea ştatelor de plată, a fişelor fiscale şi a altor tipuri de rapoarte atât în formă imprimată cât şi electronică

▪ evidenţa detaliată a datelor salariale, a sporurilor şi a reţinerilor, cu posibilitatea de urmărire a evoluţiei în timp ale acestora

▪ generarea automată a înregistrărilor contabile aferente plăţii salariilor şi a obligaţiilor către stat, pe suport imprimat şi în format electronic

▪ gestionarea datelor şi crearea ştatului de funcţii

▪ generarea automată a declaraţiilor pentru pensii, şomaj şi sănătate

▪ realizarea ştatului de avans concedii de odihnă, pontaj

▪ monitorizarea cheltuielilor de personal, pe categorii de organizare în muncă

▪ realizează rapoartele şi fişierele pentru plata salariilor prin card, pentru majoritatea băncilor

▪realizează ştatele pentru tichete.