ACHIZITIE „MATERIALE CONSUMABILE (birotica si papetarie)”

ACHIZITIE „MATERIALE CONSUMABILE (birotica si papetarie)”

Data publicarii: 08.11.2019
Beneficiar : Centrul de Calcul SA

Valoarea esimata : 20.000  lei fara TVA .

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „MATERIALE CONSUMABILE (birotica si papetarie)” in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721.

 

 

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 13.11.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi datate, semnate și parafate.

Durata : Termen limita de primire a ofertelor : 15.11.2019, ora 16.00.

Documente ce se ataseaza:

  1. Anunt achizitie directa
  2. Anunt licitatie
  3. Caiet de sarcini
  4. Formular de oferta
  5. Draft de contract

 

Intocmit,
Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator