Anunț achiziție directă – „Echipamente It & C” cf.AA1, proiect “Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia” – Cod SMIS 2014+: 142452”