Anunț achiziție directă – “Hrană pentru participanții la cursuri” in cadrul proiectului “Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajaților”, Cod SMIS 142370