Anunț achiziție directă – „Închiriere Spațiu curs”, proiect “Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”- Cod SMIS 2014+: 142452”