Anunț achiziție directă – „ MOBILIER”, proiect “Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”- Cod SMIS 2014+: 142452”