Anunț achiziție directă „Rechizite grup țintă” în cadrul proiectului „Primul pas pentru o carieră de succes!”, Contract nr.: POCU/626/6/13/133105 – 10.11.2020