ANUNȚ de participare simplificat pentru achiziția de servicii de leasing operational – proiect ID128721

ANUNȚ de participare simplificat pentru achiziția de servicii de leasing operational – proiect ID128721

Nr. 18174 din 31.10.2019

 

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

pentru achiziţia de servicii leasing operational (CPV 34110000-1), perioada  Noiembrie 2019 – Septembrie 2022 pe raza regiunii Sud-Vest Oltenia a tarii (jud. Dolj, jud. Gorj, jud. Mehedinti, jud. Olt si jud. Vâlcea)

 1. Datele de identificare ale achizitorului: Centrul de Calcul S.A., Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, Cod poştal: 210132, RO2163993;
 2. Tipul de contract: contract servicii leasing operational;
 3. Denumirea serviciului:
 • leasing operational (CPV 34110000-1)
 1. Valoarea estimata:
 • servicii leasing operational (CPV 34110000-1) – 136.000 lei fara TVA, 161.840 lei TVA inclus
 1. Sursa de finantare: Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat, contributie proprie;
 2. Termenul limita de primire a ofertelor: 15.11.2019, ora 12.00
 3. Adresa la care se trimit ofertele: Centrul de Calcul S.A., Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, Cod poştal: 210132;
 4. Limba in care trebuie redactata oferta: romana;
 5. Perioada minima de valabilitate a ofertelor depuse: 90 zile;
 6. Criteriul de atribuire al contractelor de achizitie: pretul cel mai scazut.
 7. Documentația se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea “Achiziţii privaţi”, în format tipărit, de la sediul Achizitorului sau via email.

Documente ce se ataseaza:

 1. Anunt de participare simplificat
 2. Documentatie de atribuire si Caiet sarcini
 3. Formulare

Intocmit,

Ionel Scăunașu

admin administrator