ANUNȚ DE SELECȚIE EXPERȚI pentru implementarea proiectului “CERT ENTTRUST – Soluții și tehnologii inovative bazate pe servicii SaaS (Software as a Service) pentru Intreprindere Digitală” – Cod SMIS 120269