Anunț începere proiect „CERT ENTTRUST – Soluții și tehnologii inovative bazate pe servicii SaaS (Software as a Service) pentru Întreprindere Digitală” – cod SMIS 2014+: 120269 – 10.11.2021