ANUNT reluare achizitie “LEASING AUTOVEHICUL” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect:106014

ANUNT reluare achizitie “LEASING AUTOVEHICUL” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect:106014

Nr. 40 / 06.03.2018

Titlu : RELUARE ACHIZITIE „LEASING AUTOVEHICUL”

Data publicarii: 07.03.2018

Partener : Centrul de Calcul SA

Valoarea esimata : 119.000  lei fara TVA (34 luni x 3.500 lei)

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „LEASING AUTOVEHICUL” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 13.03.2018 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata : Termen limita de primire a ofertelor : 16.03.2018, ora 16.00.

Documente ce se ataseaza:

  1. Anunt achizitie directa
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de oferta
  4. Anexa la Formularul de oferta

Intocmit,

Asistent proiect

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator