Anunt si documentatie achizitie directa “Echipamente IT” in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest”, Cod proiect:128721

Anunt si documentatie achizitie directa “Echipamente IT” in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest”, Cod proiect:128721

Nr. 19937 /   05.12.2019

Titlu : ACHIZITIE „ECHIPAMENTE INFORMATICE”

Data publicarii: 05.12.2019
Beneficiar : Centrul de Calcul SA

Valoarea estimata : 26.400  lei fara TVA .

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „ECHIPAMENTE IT” in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721

  

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 09.12.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul  www.centruldecalcul.ro

Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata : Termen limita de primire a ofertelor :11.12.2019, ora 16.00

Documente ce se ataseaza:

  1. Anunt achizitie directa
  2. Caiet de sarcini
  3. Formulare de oferta
  4. Draft contract de furnizare

 

Intocmit,

Ionel Scăunașu

admin administrator