Documentație achiziție directă “Echipamente IT & C” în cadrul proiectului “Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”- Cod SMIS 2014+: 142452”