Documentație achiziție directă “Echipamente IT” în cadrul proiectului ““Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajatilor”- Cod SMIS 2014+: 142370