Documentație Achiziție directă “Hrană participanți”-Subactivitate A1.4, in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiuena Sud Vest”, Cod proiect: 128721

Documentație Achiziție directă “Hrană participanți”-Subactivitate A1.4, in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiuena Sud Vest”, Cod proiect: 128721

Nr. 14638 / 17.08.2020

Titlu: ACHIZIȚIE  Hrana participanti”

Data publicarii: 17.08.2020

Lider : Centrul de Calcul SA

Valoarea esimata: 11.200  lei fără TVA .

 

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „ Hrană participanți” – subactivitate A1.4 din cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate socială in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 20.08.2020(inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi datate, semnate și parafate.

Durata : Termen-limită de primire a ofertelor : 24.08.2020, ora 16.00

Documente ce se atașează:

  1. Anunt achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de oferta
  4. Draft de contract

admin administrator