Documentație achiziție directă “Închiriere auto” în cadrul proiectului “Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajatilor”- Cod SMIS 2014+: 142370