Documentație achiziție directă “Pachet materiale consumabile pentru cursanții cursului de Competențe antreprenoriale, financiare și juridice” în cadrul proiectului “EDUPRENOR – Educație și antreprenoriat pentru tinerii NEETs”-POCU/991/1/3/154234