Documentație achiziție directă „Pachet server” în cadrul proiectului EDUPRENOR – educație și antreprenoriat pentru tinerii NEETS” – SMIS 154234