Documentație achiziție directă “Pachete cursanți” în cadrul proiectului “Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia”- Cod SMIS 2014+: 142452”