Documentatie Achizitie “Hrana participanti formare” in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest”, Cod proiect:128721

Documentatie Achizitie “Hrana participanti formare” in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest”, Cod proiect:128721

Nr. 11537 din 25.06.2020

 

Titlu : ACHIZIȚIE Hrana participanti formare

 

Data publicarii: 29.06.2020

Lider : Centrul de Calcul SA

 

Valoarea esimata : 11.200  lei fără TVA .

 

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „ Hrană participanți formare” in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate socială in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721.

 

 

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

 

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

 

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 03.07.2020 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi datate, semnate și parafate.

 

Durata : Termen limita de primire a ofertelor : 06.07.2020, ora 16.00

.

 

Documente ce se atașează:

 

  1. Anunt achiziție directă
  2. Anunt licitatie
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare de oferta
  5. Draft de contract

 

Întocmit,

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator