Documentație Achiziție “Închiriere SĂLI de CURS” în regiunea Sud Vest – proiect “Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud Vest”, Cod SMIS:128721

Documentație Achiziție “Închiriere SĂLI de CURS” în regiunea Sud Vest – proiect “Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud Vest”, Cod SMIS:128721

Nr. 11532 / 26.06.2020

 

Titlu : ACHIZITIE Inchiriere Sali de curs” in regiunea Sud Vest

 

Data publicarii: 29.06.2020

Partener : Centrul de Calcul SA

 

Valoarea esimata : 8800  lei fara TVA .

 

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE Inchiriere Sali de curs in regiunea Sud Vest in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721.

  

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 03.07.2020 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi datate, semnate și parafate.

 

Durata : Termen limita de primire a ofertelor : 06.07.2020, ora 16.00

.

 

Documente ce se ataseaza:

 

  1. Anunt achizitie directa
  2. Anunt licitatie
  3. Caiet de sarcini
  4. Formular de oferta
  5. Draft Contract

 

 

Intocmit,

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator