Documentație Achiziție “LEASING AUTOVEHICUL” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect:106014

Documentație Achiziție “LEASING AUTOVEHICUL” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect:106014

Nr. 23 / 6.02.2018

Titlu: ACHIZIȚIE „LEASING AUTOVEHICUL”

Data publicării: 14.02.2018

Partener: Centrul de Calcul SA

Valoarea estimată: 119.000 lei fără TVA (34 luni x 3.500 lei)

Obiectul licitației: ACHIZIȚIE „LEASING AUTOVEHICUL” în cadrul proiectului „Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

Detalii: Condiții de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 27.02.2018 (inclusiv). Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi atașate anunțului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limită de primire a ofertelor: 04.03.2018, ora 16.00

Documente ce se atașează:

  1. Anunț achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de ofertă
  4. Anexă la Formularul de ofertă

 

Întocmit,

Asistent proiect

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator