Documentatie Achizitie “MATERIALE PROMOTIONALE” in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest”, Cod proiect:128721

Documentatie Achizitie “MATERIALE PROMOTIONALE” in cadrul proiectului “Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest”, Cod proiect:128721

Nr. 18186 / 31.10.2019

 

Titlu : ACHIZITIE MATERIALE PROMOTIONALE

 

Data publicarii: 01.11.2019

Partener : Centrul de Calcul SA

 

Valoarea esimata : 3750  lei fara TVA .

 

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „ MATERIALE PROMOTIONALE” in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721.

 

 Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 04.11.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi datate, semnate și parafate.

 

Durata : Termen limita de primire a ofertelor : 06.11.2019, ora 16.00.

 

Documente ce se ataseaza:

 

  1. Anunt achizitie directa
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de oferta
  4. Draft de contract

 

 

Intocmit,

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator