Documentatie Achizitie “Rechizite/materiale consumabile grup țintă” in cadrul proiectului “Practică pentru viitor”, Cod proiect:107888

Documentatie Achizitie “Rechizite/materiale consumabile grup țintă” in cadrul proiectului “Practică pentru viitor”, Cod proiect:107888

Titlu: ACHIZITIE DIRECTA „Rechizite/materiale consumabile grup țintă”

Data publicării: 04.04.2019

Solicitant : Centrul de Calcul SA

Valoarea estimată : 6301,50 Lei fara TVA .

Obiectul licitatiei: Achiziție directă „ Rechizite/materiale consumabile grup țintă, in cadrul proiectului “Practică pentru viitor”, Cod proiect: 107888.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă in SICAP, pe site-ul organizației https://centruldecalcul.ro/proiecte-europene/ și pe pagina proiectului http://ppv.centruldecalcul.ro/anunturi/

Ofertele, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate ori  nu au fost transmise pe e-mail sediu@centruldecalcul.ro   vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail  sediu@centruldecalcul.ro până în data de 08.04.2019 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site- ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limita de primire a ofertelor : 11.04.2019, ora 16:00

Documente ce se ataseaza:

  1. Anunt achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formulare

Manager proiect,

Ionică Dragoș-Viorel

admin administrator