Documentație Achiziție “Servicii organizare cursuri de antreprenoriat – masă – P2” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014

Documentație Achiziție “Servicii organizare cursuri de antreprenoriat – masă – P2” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014

Nr. 62 / 24.04.2018

Titlu : ACHIZITIE  Servicii organizare cursuri de antreprenoriat – masă – P2

Data publicarii: 26.04.2018

Partener : Centrul de Calcul SA

Valoarea estimata : 27736,80  Lei fara TVA .

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „ Servicii organizare cursuri de antreprenoriat – masă – P2” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail sediu@centruldecalcul.ro   vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail  sediu@centruldecalcul.ro   până în data de 04.05.2018 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site- ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limită de primire a ofertelor : 09.05.2018, ora 16.00

Documente ce se atașează:

  1. Anunt achizitie directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formulare  de ofertă
  4. Draft de contract

Întocmit,

Coordonator partener

Ionică  Bebe – Viorel

admin administrator