Documentație atribuire contract de furnizare “Mobilier” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod SMIS 106014

Documentație atribuire contract de furnizare “Mobilier” în cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod SMIS 106014

Nr. 12/29.01.2018

Titlu : ACHIZIȚIE „MOBILIER”

Data publicării: 01.02.2018

Partener : Centrul de Calcul SA

Valoarea esimată: 5.170 lei fără TVA.

Obiectul licitației: ACHIZIȚIE „MOBILIER” în cadrul proiectului „Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

Detalii: Condiții de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail sediu@centruldecalcul.ro vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe sediu@centruldecalcul.ro până în data de 20.02.2018 (inclusiv). Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi atașate anunțului pe site-ul www.centruldecalcul.ro.

Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limită de primire a ofertelor: 22.02.2018, ora 16.00.

Documente ce se atașează:

  1. Anunț de licitație nr.12
  2. Anunț achiziție directă „Mobilier”
  3. Caiet de sarcini
  4. Formulare de ofertă
  5. Draft contract de furnizare mobilier

Întocmit,

Secretar proiect

Bardan Vasile

admin administrator