Închiriere auto”, proiect „IMPULS pentru economie socială în mediul urban”, Cod SMIS 2021+: 312482