Închiriere auto”, proiect “PAS în economie socială în mediul urban”- Cod SMIS 2021+: 312481