Proiect ID128721 | CONCURS de planuri de afaceri ( rezultate preliminare)

Proiect ID128721 | CONCURS de planuri de afaceri ( rezultate preliminare)

19.09.2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud-Vest

Contract POCU/449/4/16/128721

Beneficiar: CENTRUL DE CALCUL SA, Partener: Asociatia Euro <26 Bucuresti

 

CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI

REZULTATE PRELIMINARE

 

 

  1. CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI –Rezultate preliminare

admin administrator