Proiectul “Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud Vest” – rezultate finale ale Concursului de planuri de afaceri

Proiectul “Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud Vest” – rezultate finale ale Concursului de planuri de afaceri

22.09.2020
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: Sprijin pentru competitivitate socială în regiunea Sud-Vest

Contract POCU/449/4/16/128721

Beneficiar: CENTRUL DE CALCUL SA, Partener: Asociatia Euro <26 Bucuresti

 

CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI

REZULTATE FINALE

admin administrator