Reluare procedura achizitie directa “CARBURANTI”-P2, in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ, Cod proiect: 106014

Reluare procedura achizitie directa “CARBURANTI”-P2, in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ, Cod proiect: 106014

Nr. 130 /21.12.2018

Titlu: RELUARE ACHIZIȚIE „CARBURANȚI”

Data publicarii: 27.12.2018

Partener : Centrul de Calcul SA

Valoarea estimata : 23063,05 Lei fara TVA

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „Carburanti” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 31.12.2018 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limita de primire a ofertelor: 03.01.2019, ora 16.00

Documente ce se atașează:

  1. Anunț achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de ofertă

Intocmit,

Asistent proiect

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator