Anunț achiziție directă – “Kit materiale consumabile”, proiect ‘Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajaților’’, Cod proiect: 142370