Documentație Achiziție directă “Inchiriere Sala cursuri” in regiunea Sud Vest in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721

Documentație Achiziție directă “Inchiriere Sala cursuri” in regiunea Sud Vest in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721

Nr. 14634 / 17.08.2020

Titlu : ACHIZITIE Inchiriere Sala cursuri” in regiunea Sud Vest

Data publicarii: 17.08.2020

Lider : Centrul de Calcul SA

Valoarea esimata : 8800  lei fara TVA .

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE Inchiriere Sala cursuri in regiunea Sud Vest in cadrul proiectului ‘’Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Vest’’, Cod proiect: 128721.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 20.08.2020 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limita de primire a ofertelor : 24.08.2020, ora 16.00

Documente ce se ataseaza:

  1. Anunt achizitie directa
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de oferta
  4. Draft de contract

admin administrator