Documentație achiziție directă “Servicii de medierea pe piața muncii” în cadrul proiectului “EDUPRENOR – Educație și antreprenoriat pentru tinerii NEETs”-POCU/991/1/3/154234