Documentatie Achizitie “Servicii de inchiriere Sali pentru cursuri de antreprenoriat-P2” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ, Cod proiect:106014

Documentatie Achizitie “Servicii de inchiriere Sali pentru cursuri de antreprenoriat-P2” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ, Cod proiect:106014

Nr. 57 / 24.04.2018

Titlu: ACHIZITIE „Servicii de închiriere Săli pentru cursuri de antreprenoriat -P2 ”

Data publicării: 26.04.2018

Partener : Centrul de Calcul SA

Valoarea estimată : 18000 lei fara TVA .

Obiectul licitatiei: ACHIZITIE „ Servicii de închiriere Săli pentru cursuri de antreprenoriat -P2” in cadrul proiectului “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

Detalii: Conditii de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail sediu@centruldecalcul.ro   vor fi respinse.

Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail  sediu@centruldecalcul.ro   până în data de 04.05.2018 (inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site- ul www.centruldecalcul.ro

Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limita de primire a ofertelor : 09.05.2018, ora 16.00

Documente ce se ataseaza:

  1. Anunt achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de ofertă financiara cu anexa
  4. Formularul de propunere tehnica
  5. Draft de contract

Intocmit,

Coordonator partener

Ionică Bebe-Viorel

admin administrator